↠´ Głowa Minotaura Ø Download by ☆ Marek Krajewski

↠´ Głowa Minotaura Ø Download by ☆ Marek Krajewski Rok Makabryczny Mord, Dokonany Na M Odej Cudzoziemce, Stawia Na Nogi Ca Y Aparat Policyjny W Breslau Wiele Wskazuje Na To, E Ofiara Mia A Jaki Zwi Zek Z Obcym Wywiadem Do Akcji Rusza Oficer Abwehry Eberhard Mock Odrzuca Szpiegowski W Tek I Skupia Si Na Typowo Kryminalnych Aspektach Ledztwa To Za Zmusza Go Do Opuszczenia Na Pewien Czas Ukochanego Breslau Mi O Nicy Krymina W W Polsce I Za Granic Zd Yli Dobrze Pozna Eberharda Mocka, G Wnego Bohatera Cyklu Powie Ci O Breslau Jednak Tym Razem Mock Wszystkich Zaskoczy Czytelnicy, Przygotujcie Si Na Prawdziwe Trz Sienie Ziemi I m not sure what to think I dived in expecting a murder mystery investigation, and what I got was mainly a dissection of the lives of the various people involved in the investigation Of course there was the mystery, and it was eventually solved, but how do I explain it Shoving aside my expectations, this book was extravagantly interesting It read like the translation it is, but I feel that added to its charm The characters were all interesting, rather complicated, very human and most sinful There was this atmosphere about the story, where it takes you from a slummy tavern full of criminals to the highest class of policing, two sides of the coin, and all the Latin and international ties Ai, it was a lot to take in I m glad I bought the book, 2 3 ksi ki w porz dku, jednak nawarstwienie dodatkowych nieprawdopodobnych intryg pod koniec zepsu o odbi r ca o ci.
.
G owa Minotaura to ksi ka dla tych, kt rzy nie wybaczyli panu Krajewskiemu literackiej przeprowadzki z Wroc awia do Lwowa i wymiany Eberharda Mocka na Edwarda Popielskiego.
W a nie w tej powie ci obaj komisarze si spotykaj , nawi zuj przyjacielskie relacje i wsp lnie prowadz ledztwo w poszukiwaniu zwyrodnialca gwa c cego, dusz cego i zjadaj cego policzki dziewicom Wida wyra nie ich uderzaj ce podobie stwo Obaj s po pi dziesi tce i r nych yciowych zawirowaniach Maj piwnozielone oczy i sygnety z onyksem oraz swoje dziwactwa, cho Popielski chyba wi ksze Obaj wykazuj si spor niesubordynacj wobec zwierzchnik w i litery prawa, jak r wnie sk onno ci do niekonwencjonalnych i niekiedy brutalnych metod pracy Wida tak e, e pan Krajewski preferuje jeden okre lony typ bohatera elegancki dandys, z zami owaniem do sk adni aci skiej i staro ytno ci Not bad crime story, perfect for lazy summer days Unfortunately a little bit predictable and not so brilliant as Krajewski s earlier works.
Kolejne zagadka kryminalna, kt r Mock rozwi zuje tym razem rami w rami z lwowskim policjantem Edwardem Popielskim Jak zwykle Marek Krajewski trzyma czytelnika w napi ciu Moim zdaniem jednak wcze niejsze dzie a s bardziej udane.
I abandoned this bk The typography was awful I literally had trouble reading it.
Don t bother .
Another cracking Eberhard Mock novel.

Polish classical philologist, specialist in Latin linguistics, former academic teacher of University of Wroc aw Author of very popular series about Eberhard Mock and interwar Wroc aw In 2005 he got Polityka s Passport and Big Calbier Award for best crime story of 2003