¿ Darkroom ¸ Download by ☆ Rujana Jeger

¿ Darkroom ¸ Download by ☆ Rujana Jeger Meh.Somewhat autobiographical.
Ironiczny, Lekko Groteskowy Opis Wsp Czesnego Ycia, Doskona Y Portret M Odego Pokolenia, Dla Kt Rego, Jak M Wi Jeden Z Bohater W, Gej Krystian, Ycie Jest Jak Darkroom Nigdy Nie Wiesz, Kto I W Jaki Spos B Ci Wydyma, Ani Te Kogo Ty Wydymasz I Jak Ale To Zbyt Podniecaj Ce, Eby Ot Tak, Po Prostu, Wyj W Emigracyjn Rzeczywisto Bohater W Ksi Ki Wplecione Zosta Y Ciep E, Nostalgiczne Wspomnienia Dawnego Jugos Awia Skiego Wiata

Rujana Jeger, ro ena je kao Rujana Drakuli u Zagrebu, 1968 gdje je poha ala osnovnu i srednju kolu Srednjo kolsko obrazovanje stekla je u Centru za obrazovanje u kulturi i umjetnosti gdje je stekla zvanje suradnika u sredstvima javnog informiranja Rujana je 1966 diplomirala arheologiju na zagreba kom Filozofskom fakultetu Odrasla u slobodoumnom, intelektualnom ozra ju ne treba nagla avat