Trailer ô Прощай, Гульсары! PDF by Æ Chingiz Aitmatov myportal.pro

Trailer ô Прощай, Гульсары! PDF by Æ Chingiz Aitmatov , 1966 Farewell Gul sary, Chingiz Aitmatov Chyngyz Aitmatov was a Soviet and Kyrgyz author who wrote in both Russian and Kyrgyz He is the best known figure in Kyrgyzstan s literature 1978 1357 400 1361 20 1357 .
Sadece Tanabay ve G lsar n n yk s de il bu.
.
Aytmatov yine b y k mitleri,ard ndan gelen hayalk r kl klar n ,dostluklar ve vefay da anlat yor.
Her kitab yla yazar n etkisini daha ok hissediyorum,basit g r nen eyleri koyu bir derinlikle anlatmas na hayranl k duyuyorum.
Her eyi ile b y leyiciydi Bozk r, atlar, do a, do ar do maz len kuzular, d r st insanlar, k t insanlarNot Aytmatov un babas 1938 y l nda Sovyetler taraf ndan kur una dizilmi tir Sosyalizmin ok iyi bir zeti de var Bize kamyon vermi olmalar ok iyi Onu kolhozun kamyonu sanm t k Sonra onu orduya gerek diye alm lard bizden.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Cengiz Aytmatov un t m kitaplar okunmal ok ey yazd m sildim, yazd m eylerin hi biri anlatmak istedi imi onun kadar ifade edemezdi.
Bir y lk da yollar kesi en bir tay ve adam n yk s , bug ne kadar okudu um en g zel kitaplardan birisi Adam ve tay ilk kar la t klar nda ikisi de hayat doludur, sonra birlikte b y rler, oradan oraya savrulup kocarlar G zel zamanlarda adam kolhozun en al kan , at ise bozk r n en h zl s yd Ge en y llarda Tanabay stlendi i her g revi canla ba la yaparken, kocad k a inand her eyin g zlerinin n nde kt ne tan kl k eder, yollar son bir defa daha kesi ti inde kendisi art k d lanm bir aksakal, nl yorga rahvan at ise arabaya ko ulu haldedir Aytmatov un ok g l ve usta bir anlat m var Adam, at ve devrimin hikayesini birbiri ile i i e ge irerek yle bir anlat yor ki insan allak bullak oluyor, bunu yaparken de okuyucuyu yk n n i inde ya at yor Okurken bazen Tanabay ile yeni do an kuzular kucaklay p aresizlik i inde oradan oraya ko tum, bazen de G G Lsar , Cins Ve Nl Bir Yorga At N Ad D R Yazar, Korkun Bir Duyguda L K Yetene Iyle Bir Yandan G Lsar N N Do Umundan L M Ne Kadar Ge En F Rt Nal Hayat Maceras N , Di Er Yandan Onun Biricik Yeti Tiricisi Tanabay N Ilesini Anlat R Tanabay Can Eki En Sevgili At N N Ba Nda Ge Mi Iyle Hesapla R Kendini Devrime, Mutlu Yar Nlara Adam , Ama Siyasi Rejim Onun Mr N Mutsuzluklar Ve S K Nt Lar I Inde Ge Irmesine Sebep Olmu Tur Erisinde Ya Ad Toplum De I Im Ad Alt Nda B T N De Erlerini Kaybetmi Tir Aytmatov, Kendine Zg Anlat M Tarz Ve Etkileyicili I Ile Hik Yenin Ge Ti I Tabiat Betimliyor, K Rg Z Kazak T Rklerinin T Re Ve Folklorunu Ebedile Tiriyor bilirsiz nec dir Ba qa vaxt olsayd m n indi ayr c ml l rin alt ndan x tt k rdim Tamam ayr eyl r d n rdim He sevm dim bu b y m yi.
Th o nguy n bao la r ng l n, c nh ng ru ng l a m nh mang, v y m sao ng t ng t n th T i ch mu n c m s ng d y m b n, b n ch t h t l th i tha y Ng t ng t qu , kh ng th c B t l c qu , kh ng ch ng ch i c Bu ng tay Hay ng d y m chi n u r i m b ch t ng