[ Read Online Çıplak ve Yalnız ë x-men PDF ] by Hamdi Koç à myportal.pro

[ Read Online Çıplak ve Yalnız ë x-men PDF ] by Hamdi Koç à Dedikodu sayg dan b y kt r.
KAr m b t n hayat n beyaz MacBook undaki bir hat rat program na yazm , ifrelemi ve l m nden sonra okumam i in ifresini bir ka da yaz p bana b rakm beniaffetve unut ifresi buydu Ac , de il mi 73 ya nda kar n affetmek ve unutmak zorunda kalmak ve affedemeyece ini de, unutamayaca n da bilmek.
Zaten o da doktor gibi davrand Dedi ki, hemen doktora g t relim Akide bana yeterdi, yetmeliydi Akide kad nd Onunla en fazla hata yap l rd Asiye insan de ildi Onunla ancak cehennemde yan l rd stedi ini almak kalbin kaderi de il.
Ger i tembelin tekidir, ayr ca de beceriksizdir, ama ba kas n n i ine kafas iyi al r Her pis i in i inde mutlaka devletin kolu vard r, onun r zas olmadan olmaz Yaln z kalmak i in insan n nce hayatta sevdi i birine sahip olmas gerekiyormu Herkes k t olabilir de anlatan iyidir Bir s re Hamdi Koc sevdigim bir yazar ve bu kitap buyuk bir roman olacakmis da sanki bir sebepten olamamis Uzun bir kitap ama uzunlugu degil sorun, cok daha uzun romanlar var ama bu uzunlugun bazi seylere hizmet etmesini bekliyor insan, o noktada benim icin biraz yorucu oldu Bunun disinda bazi karakterler uzun zamandir okudugum karakterler arasinda en sevdiklerim oldu Kurgusu, yasattigi tasra havasi, yakin tarih, Yassiada donemi, Ermeni kiyimi, kollektif utanc ve inkar, Hamdi Koc un hep cok sevdigim ironik ve gercekci tespitleri, yalnizlik temalari ise gayet basariliydi Ben evde oldugum bir donemde birkac gunde ara vermeden okuma sansi buldum boyle yogun bir okuma hem kitabin uzunlugundan kaynaklanabilecek kopmalari bertaraf ediyor hem de yogun bir roman okuma keyfi veriyor.
Sonunda bitti de, metro ahalisi olsun, marmaray ayakta dikileni olsun, merakl yol arkada lar mdan kurtuldum Siz siz olun, erotik a r ml ad olan kitaplar eski takvim ka d yla kaplay n yle toplu ta n n Halk hmm hem plak, hemi de yaln z diye hislene dursun, romandaki alem bamba ka Ana karakter Mesut Akarsu d nyan n en g c k, en karc , en ergenlikte tak l kalm ve galiba en yaln z adam , okuyucu kar s nda da adeta r l plak, bu kadar plak olunca da fazlas yla ger ek Bir l m haberiyle y llar sonra memleketi nye de bir tek kendisine kalan miras n pe ine d yor ve okuyucuyu mizah dolu abs rd dialoglar n, yer yer fantastik, fazlas yla da gotik bir atmosferin ortas nda b rak yor, sonras roman gibi roman Bana g re hikayenin kahraman bu kez l m plak ve yaln z olman n garipsenip ay planmad tek yer Uzun zamand r okudu um en ak c T rk yazardan biriydi Ancak yazar 550 sayfay geli me, son 50 sayfay sonu gibi yazmasaym 5 y ld z hakedermi Ki inin ruh halindeki ge i ler ve ya ananlar n insan olgunla t rmas harika betimlenmi ti Hamdi Ko un okudu um ilk kitab , kendi ad ma ge tan t m bir yazar iddetle tavsiye ediyorum yi okumalar Kitap ok g zel olmas na ra men sonunun ok iyi ba lanamd n d n yorum Yani 500 sayfa konunun i inde devam ederken 100 sayfada biranda bitirilmi gibi Bir de a k bu kitapta daha az yazar n di er kitaplar na g re Sonu ta okurken ok keyif ald m bir kitap oldu ama maalesef kitaba uygun bir son de ildi.
Mesut Akarsu Ankara da postanede al an bir memur Hayat olduk a s radan ta ki Ordu daki amcas n n ld n haber veren telefonu alana kadar Hikaye 1960da Ordu Fatsa da ge iyor Mesut u Ordu da sadece cenaze beklemiyor, akrabalar , miras, g n y z ne kan ac ger ekler, k y hayat , ba na ge mesi gereken bir i de bekliyor 600 sayfa hi s k lmadan okudum, Hamdi Ko gene yan ltmad ok be endim.
Hayat N Adil Davrand Bir Kad N Veya Erke E Hen Z Rastlamad M Stedi Ini Almak Kalbin Kaderi De Il K K Ve Yaln Z Oldu Unu Sanan Bir Kahraman N B Y K Ve Kanl Bir Ge Mi E Yapt YolculukAmcam L Nce Ilk Bana Haber Verdiler Nanmad M Olmaz Yle Ey, Dedim Oldu Valla, Dediler, Amcan Ld Ya Tabii Ki Lm T R, Ayr Konu, Ama Ilk Bana Haber Verdi Inize Inanm Yorum, Dedim Nan, Dediler, Ilk Sana Haber Verdik Sustum Ve Benimle Konu An Nefesin Arkas Ndaki Bo Lu U Dinledim Yalan Olsa Bir H Rt S , Bir K P Rt S , Bir Eysi Mutlaka Duyulurdu Do Ru S Yl Yorlard Cidden Amcam Lm T Ve Ilk Bana Haber Veriyorlard Ok Duyguland M Hayat Mda Ilk Kez Bir Konuda Ilk Akla Gelen Isim Oluyordum Peki, Dedim, Te Ekk R Ederim Gururum Ok And Bunu Hi Unutmayaca M Ayr Ca Hepimizin Ba Sa Olsun Lenle L Nmez Allah Geride Kalanlara Sab R Filan Ben M Saadenizle Gidip Biraz A Layay M Yi Geceler Telefonu Kapatt M Plak Ve Yaln Z Son Sayfas Na Dek Elinizden B Rakamayaca N Z Sars C Bir Roman Fena de il Kitap abartildigi kadar guzel degil Giris ve gelisme kismi cok uzun, sonuc kismi da haddinden fazla kisa ve kopuk Kitabin 600 sayfa olmasi da biraz gereksizdi bence.

Hamdi Ko Fatsa da do du Kabata Erkek Lisesi nde, bir s re ODT de okudu ngiliz Dili ve Edebiyat n bitirdi 2002 y l nda yay mlanan roman Melekler Erkek Olur ile T rkiye nin en ok okunan yazarlar aras na girdi i eklerin Tanr s , yi Dilekler lkesi, Bir Eski Kocan n leden Sonras yazar n di er romanlar d r.