ò Nasza mama czarodziejka Þ Download by ï Joanna Papuzińska

ò Nasza mama czarodziejka Þ Download by ï Joanna Papuzińska Nasza Mama Wygl Da Ca Kiem Zwyczajnie Lubi Si Z Nami Bawi I Zawsze Nam Pomaga, Kiedy Co Jest Nie Tak Wczoraj W Nocy Ulepi A Z Ciasta Kawa Eczek Ro Ka, Kt Ry Ob Ama Si Ksi Ycowi Wielkoludowi Z Naszego Podw Rka Te Pomog A Zn W Bawi Si Z Nami Na Podw Rku Bo To By Po Prostu M J Nad Ty Kolega A Kiedy Potw R Zajrza Do Naszego Okna Podczas Kolacji Pocz Stowa A Go Sa At Okaza O Si , E Jest Bardzo Agodny Mama Od Razu To Wiedzia A Zbi R Opowiada O Mamie, Dla Kt Rej Czary To Nic Niezwyk Ego Dzi Ki Niecodziennym Zdolno Ciom Zapewnia Swoim Synkom Dzieci Stwo Pe Ne Przyg DKlasyka literatury dzieci cej, pierwsze s f dla dzieciak w Mama ma 3 synk w i magiczne moce, dzi ki kt rym zwyk a ig a z nitk czy druty potrafi zrobi co niesamowitego odczarowa olbrzyma albo uratowa dzwonnic Ka dej historii towarzyszy m dry przyk ad, jak nale y si zachowywa w sytuacjach spo ecznych, by odwa nym, m drym, kochaj cym.

Janusz Beksiak.wikipedia.pl