Trailer æ Via Romana PDF by ↠´ Vuk Drašković myportal.pro

Trailer æ Via Romana PDF by ↠´ Vuk Drašković U Novom Romanu Vuka Dra Kovi A, Simboli Nog Naslova Via Romana , Glavni Junak Doktor Damjan Avka Kroz Svoju Sudbinu Opisuje Skoro Etiri Veka Srpskih Posrtanja, Od Do Dana Njeg Dana Taj Veliki Carski Put Je Najbolji Svedok Vekovnih Patnji, Janji Arstva, Raskola, Ubistava, Samoubistava, Begova I Podanika, Pobednika I Pobe Enih, Etnika, Partizana, Usta A, Komunista, Svakovrsnih Zabluda, Krvavih Osveta, Slepih Obo Avanja I Pobuna, Pohlepe, Odmetni Tva, Snova I Surove Stvarnosti, Zapleta I Lo Ih Raspleta, Na Ih Pojedina Nih I Kolektivnih DramaOsnova Romana Je Potresna Ispovest Dvojice Janji Ara, Iz Istog Sela, Iz Iste Ku E, Ali Vekovima Udaljenih Jedan Obo Ava Sultana Osmana I Slu I Mu, A Drugi Bogotvori Svog Sultana I Carstvo Zvano Titova JugoslavijaNema vece istine od lazi, niti opasnije lazi od istine Otkad je sveta i ljudi, niko nije ni kamenovan, ni rascerecen, ni ubijen kursumom, ni obesen, ni zadavljen, ni posecen, ni proklet, zbog toga sto je lagao Glavom se placala jedino istina, i samo je istina anatemisana kao laz V.
Draskovic 316 strana koje e vas naterati da se smejete, pla ete i preispitujete sebe i svoje ivotne postupke.
Kao neko ko nije odrastao u biv oj SFRJ, nisam mogla na sentimentalan na in pristupiti knjizi ve isto informativno.
Dra kovi ovaj roman zapo inje u Hercegovini i delimi no ga i zavr ava tamo.
Roman prati doktora Damjana avku i njegov ivot u Jugi.
Samim tim to je avka bio dete koje je stasalo za vreme procvata same Jugoslavije, mnogi e se prona i u samom liku i probuditi davno zaboravljena se anja na Jugoslaviju.
Jako zanimljiv roman potkrepljen istorijskim injenicama sa delovima subjektivnosti protagoniste kao nekog ko je odrastao u tom vremenu.

Vuk Dra kovi 1946, Me a kod iti ta , pisac, politi ar, osniva i predsednik Srpskog pokreta obnove Po zavr enim studijama prava u Beogradu 1968, radio kao novinar u Tanjugu i dopisnik iz afri kih zemalja Od 1980 posvetio se knji evnosti, a od kraja 80 ih godina do danas je i politi ki anga ovan.Osnovao je stranku Srpski pokret obnove 1990 godine i bio najsna niji i najuticajniji predstavnik